Fúze a akvizice (M&A)

Našim klientům radíme při realizaci záměru na akvizici společnosti nebo obchodního závodu, a to i v případech, kdy se jedná o společnosti vzniklé kvůli realizaci developerských projektů. Poskytujeme jim komplexní služby od projednání jejich záměrů a vhodného nasměrování celého projektu, přes naplánování strategie postupu a provedení právního a účetního prověření cíle akvizice, až po přípravu nezbytné smluvní dokumentace včetně jejího vyjednávání, a to po boku nebo v zastoupení klienta. Naším cílem je poskytnutí komplexních právních služeb tak, abychom klienty provedli celým procesem akvizice k úspěšnému dosažení jejich cíle.

Každá akvizice vyžaduje navržení individuální právní struktury celého procesu i souboru právní dokumentace. Stejně tak je nezbytné zajistit odpovídající akviziční financování. Individuální návrh celého procesu pro klienty připravíme a následně jim poskytujeme podporu v jednotlivých fázích nebo na klíč řešíme jednotlivé kroky směřující k cíli.

Pro klienty provádíme i pečlivý právní audit cílové společnosti nebo obchodního závodu, který je nezbytnou podmínkou úspěšné akvizice. Pokud nejsou splněny podmínky pro provedení úplného due diligence, navrhneme odpovídající systém smluvních záruk, které tento právní audit v maximální míře materiálně nahradí.

Každá akvizice vyžaduje i pečlivé zvážení všech daňových souvislostí, využíváme proto našich znalostí a efektivně propojujeme právní, daňové a účetní poradenství poskytované členy našeho týmu uvnitř advokátní kanceláře. Díky tomu dokážeme požadavky klientů řešit rychle, efektivně a přitom komplexně.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • předběžným posouzením právních a finančních otázek zvažované akvizice nezbytným pro rozhodnutí o zahájení akvizičního procesu,
  • navržením procesu akvizice cílového objektu,
  • přípravou optimální struktury právní dokumentace nezbytné pro akvizici,
  • provedením právního due diligence i daňového a účetního auditu akvizičního cíle,
  • právním zajištěním interního i externího financování akvizice, a to jak bankovního, tak úvěrového včetně získání investičních prostředků na finančních trzích (např. dluhopisovým financováním),
  • zastupování klienta při jednáních s osobami zastupujícími akviziční cíl, a to jak přímé jednání za klienta, tak jako jeho právní podpora při vyjednávání,
  • zrealizování akvizičního procesu pod vlastním jménem na účet klienta tak, aby do okamžiku úspěšného dokončení akvizice nebo i po delší dobu nebyl klient pro okolí znám.