Development

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby související s výstavbou, pronájmem, koupí a prodejem nemovitých věcí. Zakládáme si na úplném právním servisu pro klienta od okamžiku rozhodnutí klienta o realizaci výstavby po prodej, klidné užívání nebo pronájem jeho nemovité věci. Zastupujeme klienta před správními orgány ve všech záležitostech souvisejících s výstavbou, připravujeme smluvní právní dokumentaci pro výstavbu, pronájem nebo převod existující nemovité věci včetně vyřízení změn v katastru nemovitostí.

Máme bohaté zkušenosti s pronájmem prvotřídních nebytových prostorů, zejména kancelářských a retailových, a to v Praze i dalších velkých městech. Při poskytování právních služeb souvisejících s nemovitými věcmi ve zvýšené míře dbáme na daňově-právní otázky, čímž se odlišujeme od naší konkurence a zvyšujeme finanční výhodnost daného nakládání s nemovitou věcí pro naše klienty.

Platby související s převody nemovitých věcí zajišťujeme formou advokátních úschov na zvláště k tomu účelu zřízených účtech úschov vedených u renomovaných západoevropských bank. Tyto účty a prostředky na nich složené jsou vedeny odděleně od účtů naší advokátní kanceláře a je tak zajištěna vysoká ochrana svěřených prostředků a transparentní nakládání s nimi.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • komplexní podporou developerů,
  • strategickým plánováním developerských projektů,
  • zastupováním klientů při získávání vhodných pozemků pro developerskou výstavbu,
  • výstavbou budov a právem stavby,
  • nájmem nebytových i bytových prostor,
  • převody nemovitých věcí,
  • zastupováním klientů před správními orgány,
  • zajišťováním právních služeb pro realitní kanceláře,
  • zprostředkováním investic do nemovitých věcí,
  • poskytováním úschov prostředků jako způsobu platby za nemovité věci.