Strategie soudního sporu

Při přípravě strategie soudního sporu předvídáme kroky protistrany a spor vedeme tak, abychom dosáhli cíle, který jsme si s klientem stanovili. 

Co strategie soudního sporu obnáší?

  • Předvídání kroků protistrany
  • Zamýšlíme se nad událostmi a reakcemi, které může protistrana ve sporu činit
  • Navrhujeme ideální procesní postup, abychom dosáhli vytyčeného cíle
  • Při soudním sporu pomocí strategie získáváme důkazní výhodu
  • Tímto postupem jsme schopni napravit existující nerovnováhu v systému

Širší cíle a náročnější případy vyžadují stratéga, který lépe rozumí nástrojům strategie soudních sporů a je s nimi lépe obeznámen. Naši právníci přesně takoví jsou!