O kanceláři

Právníci naší advokátní kanceláře se specializují na oblast finančního práva, zejména na právo finančních trhů, investičních služeb a investičních produktů a na daňové právo, bohaté zkušenosti mají také s právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí, a to od zajištění záležitostí spojených s jejich výstavbou až po smluvní úpravu jejich pronájmu nebo prodeje. Stejně tak pro své klienty zajišťují kompletní právní služby korporátního charakteru, obchodní smluvní agendu a správu jejich pohledávek. Důležitou činností je také právní poradenství poskytované klientům při akvizicích společností a obchodních závodů.

Při své činnosti vždy právníci naší advokátní kanceláře dbají na to, aby během uskutečňování jednotlivých právních jednání svých klientů byly pečlivě zvažovány ekonomické a daňové souvislosti, což naši advokátní kancelář významně odlišuje od většiny konkurenčních kanceláří. Advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s pečlivě vybranými odborníky ze souvisejících oblastí, proto zajišťuje nebo zprostředkovává také služby exekutorů, insolvenčních správců, ekonomického a účetního poradenství.

Vzhledem k tomu, že se právníci advokátní kanceláře aktivně podílejí také na legislativním procesu přijímání právních předpisů v České republice, mají výhodu podrobné znalosti připravované legislativy a mohou tak své klienty informovat o konkrétních připravovaných změnách, které se jich týkají, a pomoci jim s řádnou přípravou na tyto změny.

Počet právníků naší advokátní kanceláře umožňuje individuální a neanonymní spolupráci s klienty při řešeních jejich právních potřeb. Každý klient ví, která konkrétní osoba na jeho záležitosti pracuje. Rozumná velikost advokátní kanceláře stejně jako využívání moderních softwarových řešení administrativy a komunikace s klienty je také důvodem, že právní služby mohou být klientům poskytovány na nejvyšší úrovni za velmi konkurenceschopné smluvní ceny.